Khóa Đào tạo Giáo viên 200h và 300h bằng Quốc tế của Yoga Alliance dành cho những người muốn trở thành giáo viên hoặc nâng cao hiểu biết về Yoga để thực hành sâu hơn. Khóa học mang lại nền tảng cơ bản về các tư thế asana, các bài điều khí pranayama, thiền định, triết học Yoga, giải phẫu và phương pháp giảng dạy.

7.jpg
IMG_5362.JPG

Chuyên đề được tổ chức thường xuyên và ngắn ngày từ vài giờ đến vài ngày để cung cấp kiến thức chuyên sâu về một khía cạnh trong Yoga. Ví dụ như trị liệu cổ vai gáy, hay Yoga cho người bị thoát vị đĩa đệm.

Yoga trị liệu bao gồm nhiều phương thức trị liệu sử dụng các tư thế yoga, điều khí, thiền và mường tượng có hướng dẫn nhằm cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần. 

IMG_7570.JPG