Khóa Đào tạo Giáo viên Yoga 200h

Khóa Đào tạo Giáo viên 200h và 300h bằng Quốc tế của Yoga Alliance dành cho những người muốn trở thành giáo viên hoặc nâng cao hiểu biết về Yoga để thực hành sâu hơn. Khóa học mang lại nền tảng cơ bản về các tư thế asana, các bài điều khí pranayama, thiền định, triết học Yoga, giải phẫu và phương pháp giảng dạy.

Đào tạo liên tục trong tuần giúp thu ngắn thời gian hơn.

Thời gian: Tháng 6 năm 2020

119193550_3258188324278102_8918601204158

Một hành trình dài học hỏi làm giáo viên trong vòng 6 tháng. Khóa học chỉ diễn ra vào cuối tuần.

Thời gian: Tháng 9 năm 2020

IMG_3815_edited.jpg

Khóa đào tạo giáo viên Yoga 300h

Khóa Đào tạo Giáo viên 300h dành cho những ai đã hoàn thành xong khóa Đào tạo Giáo viên 200h và đã có kinh nghiệm giảng dạy một thời gian. Khóa học này mang lại kiến thức chuyên sâu hơn về cả asana, pranayama và thiền. Đồng thời nâng cao kỹ năng giảng dạy cho giáo viên và giúp bạn trờ thành một giáo viên giỏi hơn.

Subscribe to Our Newsletter

Thanks for submitting!